CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐẠI PHÁT ĐẠT

Địa chỉ: 95 Lương Đình Của, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0912.237.032

Email: daiphatdatnhatrang@gmail.com

Website: www.daiphatdatnhatrang.com